Altyapı İnşaatı

Yeraltı Boru Döşeme

Atık su, atık su, içme suyu, yağmur suyu, drenaj, evsel bağlantılar, doğal gaz, elektrik, elektronik altyapı boru hatları ve ağ sistemi yapımı.

Yüzeysel Su Giderme

Kendi eğimi, ızgara kanalı sistemleri, menholleri, kanal sistemleri ve suyun tahliyesi ile suyun giderilmesi.

Zemin

Hafriyat, toprak iyileştirme, mekanik olarak dengelenmiş dolgu, titreşimli silindirler ve ağır makine ile diğer zemin sıkıştırma işleri.

Türkçe