Çamur Enerjisi Üretimi

Fazla oksijen varlığında atıkları yüksek sıcaklıkta yakma işlemidir. Isı enerjisi, inert gaz ve kül oluşur. Net enerji elde etmek, bileşimin yoğunluğuna, nem içeriğine ve atığın etkisiz malzemelerine bağlıdır. Yanma, organik maddenin termal içeriğinin yüzde 65-80’ini sıcak hava, buhar ve sıcak suya dönüştürebilir. Atık enerji dönüşümü için özel olarak tasarlanmış tesislerde, kentsel katı atıklar yanmakta ve temiz ve yenilenebilir enerjiye dönüştürülmektedir. Bu tesisler, modern kirlilik önleme ve emisyon azaltma ekipmanı ile donatılmıştır.

Yanma Sisteminin Avantajları:

  • Sürekli çalışmak için dizayn edilebilir.
  • Isı enerjisi dönüşümü doğrudan ısıtma gücü üretimi için gerçekleşir.
  • Nispeten sessiz ve kokusuzdur.
  • Arazi ihtiyaçları düşük.
  • Ulaştırma maliyetlerini azaltmak için yerleşim yerlerinin yakınına kurulabilir.
  • Hijyeniktir.

Hem biyolojik atık su arıtma sistemlerinden hem de kimyasal arıtma proseslerinden kaynaklanan atık çamur, yeni yasal düzenlemeler ve yüzde 90 katı madde ile susuzlaştırılmalıdır. Genel olarak, termal çamur kurutucular bu amaç için kullanılır.

Giriş silolarından kurutma ünitesine aktarılan ıslak çamur, gaz motorundan ve kazandan elde edilen ısı enerjisi ile termal kurutucularda kurutulur ve yüzde 90 katı madde içerecek şekilde yapılır. Bu, çamuru doğrudan veya dolaylı olarak kapalı bir ortamda atmosfere kurutmak suretiyle yapılır.

Kurutuculardaki çamurun kuru katı içeriği, düşük sıcaklık ve basınç altında büyük ölçüde arttırılmaktadır. Ünitedeki çamur herhangi bir sızıntı olmadan çıkış silolarına taşınır ve depolamaya hazırdır. Giriş ve çıkış siloları, koku sorunlarını önlemek için bir koku giderme ünitesine sahiptir.

Atık su arıtma tesislerinizden gelen çamuru gidermek için Proje-Taahhüt Grubumuzdan destek alabilirsiniz.

Türkçe