Atık Su Arıtma

Biyolojik Paket atık su arıtma tesisi; turistik işletmeler, yazlık alanlar, şantiyeler, konutlar, endüstriyel tesisler ve fabrikalar gibi düşük nüfuslu alanlar için daha uygun sistemler. Çelik depo olarak farklı ebatlarda üretilen paket işleme sistemi kolayca taşınabilir.

Geleneksel Sistemler; Atık suların üretim tesislerinin endüstriyel işlemlerinde arıtılmasının biyolojik arıtma tesislerinde yetersiz olması durumunda, atık su atık su arıtma tesisinin kimyasal arıtmaya tabi tutulması gerekir. Kimyasal işlemden önce laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarına göre en uygun yöntem belirlenir. Geri yıkama havuzu, kum filtresi, plaka yerleşimi, yavaş – hızlı karıştırma işlemleri kimyasal birimlerdir.

AAP atık su ve asit pompaları, difüzörler, üfleyiciler, kontrol sistemleri, dozaj pompaları, statik ve döner elek, mekanik ızgara, dikey ve yatay ulusal havalandırıcı, karıştırıcı, sabit ve döner kazıyıcı, filtre presi, reaksiyon tank, difüzör gibi yağ tutucu da su arıtma tesisi ekipmanı sağlar.

MBBR (Mobil BIO Reaktörü) Sistemi; Endüstriyel tesisler ve evsel atıksu arıtma işleri için, mevcut yapıdaki uygulanabilir yöntemlerdir. Biyolojik iyileşmeyi sağlamak için geniş bir yüzey oluşturmak için çok sayıda özel biyo taşıyıcı kullanılmaktadır. Yeni konut planlarında uygun maliyetli ekonomik sistem.

Türkçe